x 

Droppbevattnings fördelar

DroppslangDroppbevattning är en avancerad och precis bevattningsmetod, som utvecklades på 1960-talet.

Den har inneburit en revolution inom växthus, frukt- och bärodlingar nu även vid frilandsodling. Droppbevattning resulterar i, förutom miljö-, vatten- och energibesparing, även i högre avkastning samt bättre kvalitet, eftersom bevattningsmetoden är jämn och rätt mängd vatten kan tillföras.

Droppbevattning är idealisk för trädgårdar, där den resulterar i snabbare uppväxt, bätttre kvalitet och mindre arbete. En bevattningstimer gör från o tillslag och besparar dig mycket arbete, Du kan låta bevattningen sköta sig själv och åka på semester.
 
Villaträdgårdsserien är utformad för villaträdgårdar och låter hobbyodlaren dra nytta av droppbevattningens alla fördelar – lyckad odling, mindre besvär och bättre resultat.

Vad är då Villaträdgårdsbevattningen för något?

Droppslangen är perfekt för rabatter, häck, växthus, grönsaksland mm.
Droppbevattningsslangen myllas ner 7–10 cm i jorden, men kan även läggas ovanpå markytan.
Vattnet sprider sig jämt längs med droppslangen, detta ger en sammanhängande våtzon som vattnar där vattnet bäst behövs, nere vid rötterna. Villaträdgårdsserien är utformad för självmontage, och innehåller allt som behövs för att få till en bra bevattning. Om du vill droppbevattna större ytor kan komplettering ske med flet kit.  

Grundsats består av:

1st Tryckregulator med sil,   2st Vinkelkopplingar,   2st Skarvkopplingar,   2st Trevägskopplingar.

Grönt gräs med Villabevattning!
 
Hur gör man:

Droppbevattningsutrustningen, är utformad för självmontage.  Du börjar med något av våra start kit som du kompletterar med mer kit tills. Fundera på vilka ytor du vill bevattna med droppslang. Gör en skiss så kanske genvägar eller bättre lösningar visar sig på skisstadiet. Vid nyplantering av en häck eller rabatter, lägg då samtidigt ut droppslangen. Du kan bevattna en del eller hela din trädgård.. Om du vill bygga ut ditt system kan du köpa till fler kopplingar.

Droppslangen har en väggtjocklek av 0.2 mm, gjord av polyetylen. Behandla den försiktigt vid utläggningen, drag den ej runt vassa kanter, se upp med taggar och liknande spetsiga föremål.
Du kan (bör) använda en timer som automatiskt slår till och från din bevattning.

Montering

Montera anläggningen så här:

 1. Mät hur lång rabatten är, om rabatten är bredare än 50-70 cm eller om du har flera rader med plantor bör du använda mer än en droppslang. Klipp av droppslangen vinkelrätt och anslut i kopplingarna. Droppslangen skall över en kona i kopplingen som sedan kopplingens låsring tätar mot.
 2. Rulla ut och klipp droppslangen till lämpliga längder. OBS Rulla av slangen från yttervarvet!
 3. Försegla ändarna genom att vika 7 cm av slangändan 2 gånger och sätt på en hylsa. Hylsan är en 7cm bit av slangen som du trär på den vikta ändan. Se  bild.
 4. Koppla ihop hela systemet, en av  droppslangsänden skall gå till tryckregulatorn. Det är lättare att arbeta med slangen då det är vatten i dem.
  Tryckregulatorn anslutets till trädgårdsslangen via gardenakoppling eller liknande, och vattnet släpps på. Pysandet som hörs är bara en indikering på att bevattningen är påslagen.
  Att droppslangen vrider sig lite vid anslutningen i kopplingen är helt normalt, det kan kompenseras vid isättningen av droppslangen.
 5. Justera slangarna så som du vill ha dem.
 6. När det är riktigt blött där du vill ha droppslangen gör du fåror (5–15 cm djupa) intill droppslangen och lägger ner slangen i den.
 7. Täck över droppslangen.

Man kan koppla på mycket slang, vi rekomenderar ej enstaka längre avstickare än 140 meter.

Bevattning

Efter montering och kontroll är allt du behöver göra att öppna och stänga kranen, och det sköts bäst av en timer. Timern styr bevattningen från början av sässongen, även när du är hemma. Växter mår bra av en jämn och regelbunden vattengiva. Droppslangen ger ca 5 liter per timme och meter. Detta gör att du lätt kan räkna ut hur mycket vatten det har gått åt genom att ta det antal meter droppslang du har lagt ut gånger den tid som du har haft bevattningen igång. Börja med en bevattningstid på 15–30 minuter per dag, bevattna dagligen rätt giva. Sätt timern på 15 min per dygn och tycker du det behövs mer bevatten så gå upp till 30 min. Vill du ge ännu mer så ge 2 gånger om dagen med de nämnda tiderna. Du kan inte ansluta spridare eller annat till droppslangen.

Fördelar med nermyllad droppbevattning

 • Du slipper se droppslangen
 • Långsam och konstant bevattning, anpassad till rötternas absorptionsförmåga.
 • Hindrar bildande av vattensamlingar och tillåter andningsluft att nå fram till rötterna.
 • Bevattning på rätt ställe och i rätt mängder ger vattnen endast till plantor, som behöver vatten, och  inte till omgivande gräs och gångar.
 • Betydande besparing av vatten och arbete.
 • Ogräs tas lätt bort för hand efter en bevattning. (OBS! Använd inte skarpa verktyg för att ta bort ogräset, det finns då risk att du skada droppslangen.)
 • Bevattning till rötterna, motverkar uppkomst av svampsjukdomar på stjälkar och blad.
 • Minskar uppkomsten av ogräs, då du ej vattnar på jordytan.
 • Kan användas när som helst på dagen oavsett väder och vind, till och med när man själv arbetar i  trädgården.

Resultat: Friska och välutvecklade plantor även vid besvärliga jord- och klimatförhållanden.

GDPR 

Policy för personuppgiftshantering, GDPR se separat blad.

 

Köpvillkor

En orderbekräftelse skickas efter att beställning mottagits av Villabevattning. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Villabevattning följer konsumentköplagen och distanshandelslagen för privatkunder och för företag gäller köplagen. Villabevattning har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erhållits från kund. Vi förbehåller oss rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalnings anmärkningar. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Villabevattning lider ekonomisk eller annan skada, kommer att polisanmälas. Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Frakt

Fraktomkostnaden beräknas automatiskt på orderns storlek och vikt. Per automatik kan frakten bli som högst 400 kr. Ni kontaktas om frakten överskrider detta belopp. Frakt sker med Postnord, oftast postpaket ibland med brev. Vid postförskottsbeställning tillkommer postförskottsavgift. För att du skall kunna ta emot SMS-avisering måste det finnas ett mobilnummer i ordern. Vi levererar inte till boxadresser. Då vi inte råder över prisförändringar på marknaden kan prisjusteringar ske.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning inkl. moms. Med kontant betalning avser vi betalning mot kortbetalning eller postförskott.

Betalning

Betala med Visa / MasterCard och Diners kontokort tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av CertiTrade, www.certitrade.net, med säker kryptering enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan inte läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning.

Leveranstider

Leveranstiden är vanligtvis 1-7 arbetsdagar från beställningsdagen för produkter vi har i lager. I de fall en vara måste beställas från vår leverantör kan leveranstiden vara längre. Vi informerar er då via mail. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager.

Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar dig om leveransen är försenad. Du har som kund då rätt att häva köpet utan kostnad.

Fel vid leverans

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle ändå något vara fel skall du kontakta oss så snart som möjligt. Vi tar emot felanmälan och sänder dig ett returnummer. Skicka tillbaka varan i det skick den mottogs åtföljd av kvitto och ett ev. returnummer.

Outlösta paket

Outlösta paket debiteras med 400 kr. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid så vidarebefordras alltid kraven till inkassoservice. Inga undantag görs!

Transportskador

Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. Skulle varorna vara skadade eller saknade, gör en anmälan till fraktförare och till oss senast 7 dagar efter leverans. Transportskador som har uppkommit på posten anmäls direkt till det postkontor som har lämnat ut varorna.

Garanti

Vi har 12 mån garanti mot material- eller fabrikationsfel på våra produkter. För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Garantin gäller inte heller vid åsknedslag eller liknande väderpåverkan t.ex. sönderfrysning. Vid garanti- och andra serviceärenden betalar kunden alltid frakten. Garantianspråket kan aldrig överstiga den för produkten betalda köpesumman. Konsumentköplagen ger privatpersoner två (2) års reklamationsrätt. Upptäckt fel skall anmälas direkt då felets upptäckts, köparen skall kunna påvisa att felet som upptäckts fanns redan vid leveranstillfället.

Force majeure

Händelse såsom utanför vår kontroll, vilken inte skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Vi förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har vi rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.

Ångerrätt och Öppet köp

Enligt distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp betalar kunden för frakten och ansvarar för returförsändelsen. Om du har några frågor kring ångerrätt/reklamation så kontakta oss alltid innan du returnerar varan, så vi kommer fram till bästa lösning. Retur får inte ske som postförskott eller efterkrav.

Reklamation

Meddela oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  innan du skickar något i retur och lägg med kvittot. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. I samtliga fall då en vara skall återsändes till oss är det kundens ansvar att begära returnummer från oss. Returnummer från oss är giltiga i 14 dagar.

Ändring av order

Innan utleverans av order kan kund ändra sin order. Notera att order som redan levererats inte kan ändras.

Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten till kunden är Villabevattning betalningsansvarig. Om varan skadas eller kommer bort då kund returnerar den är kunden betalningsansvarig. Får vi tillbaka paket som inte lösts ut av kund förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur. Betalning skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

Distansavtalslagen

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att utnyttja ångerrätten enligt distansavtalslagen mailar du till oss orsak till retur och faktura nr. Retur enl. distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då distansavtalslagen inte ger kund möjlighet att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas oöppnad förpackning.

Avbeställning

Avbeställning av varor efter det att ordern skickats är inte möjlig. Du som kund är skyldig att motta försändelsen.

Äganderättförbehåll

Alla varor du beställt är Villabevattnings egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda.

 

 

Skörda regnvatten och få nytta av det i din trädgård,
eller fixa vatten på Balkongen där bara el finns.

Hur droppbevattnar du på din balkong och altan?
Hur får du enkelt nytta av "skördade" regnvatten?

Ofta finns det inte vatten tillgängligt på balkong och liknande platser – och Villabevattning.Se får frågan gång på gång –
hur automatvattnar man på balkong och altan? Det måste finnas något sätt!!"
Så nu utmanar Villabevattning.

Här har du vår idé och förslag på lösningar.
Du införskaffar själv dunk/tunna, och noggrann eltimer och ser vilka bevattningssatser du behöver. De finns i Villabevattning's webbutik.

Ofta är det inga problem att lägga ut en elkabel, det är till och med vanligare med eluttag på balkong/altanen än vattenutkast.

Vattnet till Villabevattnings -kruk-bevattningen får man ha i en dunk/tunna eller liknande på balkongen.

Med en dränkbar pump placerad i vattnet kör du pumpen med hjälp av en noggrann eltimer.
Avancerade timrar går att fininställa, typ 4min/dag. De enklare har ryttare på 10 eller 15 minuter, inte bra.

 • Om man har balkonglådor eller annat som står i rad efter varandra så väljer man:
       VB- Villabevattning Grundsats och Droppslang.
   
 • Om man har krukor så väljer man :  
       VB- Villabevattning Krukvattning Direkt + Krukvattning-Extra_3/6

Exempel:
En VB-droppslang ”drar” 5 liter/meter/timma. Om vi har 4 meter och vattnar 10 minuter om dagen.
5*4=20 liter för en hel timma, för 10minuter 1/6 del av 20 liter = 3.33  liter om dagen.

Vi kan nu se att 25-litersdunken räcker till 25/3.33 = 7 dagar.

En VB-droppknapp droppar ger 1liter/timma. Om vi har 8 droppknappar (krukgrund + 2 kit av Krukextra_3=8 droppknappar).  Det blir 8 liter för att vattna en timma, men om vi vattnar 15 minuter drar de 8 droppknapparna bara 2,0 liter per dag.

Vi kan nu se att 25-litersdunken räcker till 25/2,0 = 12,5 dagar

Att inhandla själv:
Vindunk, vattentunna. (köp själv)   Alternativt annat sätt att  förvara vattnet i,  men du måste kunna placera pumpen i vattnet. Det går att seriekoppla t.ex. vindunkar med en hävert mellan dem.
El-timer.
Dränkbar pump. (se webbutiken, Art 444, eller köp själv)   Det är viktigt att se till att få tag i detaljerna/kopplingarna för att ha en typ Gardenahane ut från pumpen.
Trädgårdsslang med typ Gardenahonor i varje ända.
Denna skall vara mellan pumpen och VB- komponenten (regulatorn) i VB- Grundsats.
Att inhandla på VB:
VB-bevattningen beställer du på VillaBevattning.se
.
Art.302 -Krukbevattning Direkt,  2xArt.303_3 -Extrasats -3 st till Krukbevattning

Gör i ordning rigget inför säsongen och fyll på vatten i dunken. Kör bevattningen även när du är hemma, du fuller bara på vatten i tunnan då, ocg sen är allt klart när du skall åka bort..

OBS! Inga frågor på detta besvaras via telefon! – Maila gärna!

Säker betalning med:

loggor bambora

Villabevattning.se är certiferad av: 

 

Kontaktuppgifter

Villabevattning.se
Näktergalsvägen 13, SE-272 35 Simrishamn
Tel: +46 (0)705 761 751
E-post:
info@villabevattning.se