Om droppbevattning

Droppbevattnings fördelar

DroppslangDroppbevattning är en avancerad och precis bevattningsmetod, som utvecklades på 1960-talet.

Den har inneburit en revolution inom växthus, frukt- och bärodlingar nu även vid frilandsodling. Droppbevattning resulterar i, förutom miljö-, vatten- och energibesparing, även i högre avkastning samt bättre kvalitet, eftersom bevattningsmetoden är jämn och rätt mängd vatten kan tillföras.

Villabevattnings Droppbevattning är idealisk för trädgårdar, där den resulterar i snabbare uppväxt, bätttre kvalitet och mindre arbete. En bevattningstimer gör från o tillslag och besparar dig mycket arbete, Du kan låta bevattningen sköta sig själv och åka på semester.
 
Villabevattnings Droppbevattning är utformad för villaträdgårdar och låter hobbyodlaren dra nytta av droppbevattningens alla fördelar – lyckad odling, mindre besvär och bättre resultat.

 youtubvideo som visar hur droppslangen fungerar

Vad är då Villaträdgårdsbevattningen för något?

Droppslangen är perfekt för rabatter, häck, växthus, grönsaksland mm.
Droppbevattningsslangen myllas ner 7–10 cm i jorden, men kan även läggas ovanpå markytan.
Vattnet sprider sig jämt längs med droppslangen, detta ger en sammanhängande våtzon som vattnar där vattnet bäst behövs, nere vid rötterna. Villaträdgårdsserien är utformad för självmontage, och innehåller allt som behövs för att få till en bra bevattning. Om du vill droppbevattna större ytor kan komplettering ske med flet kit.  

Grundsats består av:

1st Tryckregulator med sil,   2st Vinkelkopplingar,   2st Skarvkopplingar,   2st Trevägskopplingar.

Grönt gräs med Villabevattning!
 
Hur gör man:

Villabevattnings Droppbevattning är utformad för självmontage.  Du börjar med något av våra start kit som du kompletterar med mer kit tills. Fundera på vilka ytor du vill bevattna med droppslang. Gör en skiss så kanske genvägar eller bättre lösningar visar sig på skisstadiet. Vid nyplantering av en häck eller rabatter, lägg då samtidigt ut droppslangen. Du kan bevattna en del eller hela din trädgård.. Om du vill kan du lätt bygga ut ditt system genom köpa till fler kopplingar, droppslang och droppknappar..

Droppslangen har en väggtjocklek av 0.2 mm, gjord av polyetylen. Behandla den försiktigt vid utläggningen, drag den ej runt vassa kanter, se upp med taggar och liknande spetsiga föremål. Där använder du det som kallas "egen blindslang".
Bäst är om du använder våt timer som automatiskt slår till och från din bevattning.

Mer information på dessa länkar 

Montering

Montera anläggningen så här:

 1. Mät hur lång rabatten är, om rabatten är bredare än 50-70 cm eller om du har flera rader med plantor bör du använda mer än en droppslang. Klipp av droppslangen vinkelrätt och anslut i kopplingarna. Droppslangen skall över en kona i kopplingen som sedan kopplingens låsring tätar mot.
 2. Rulla ut och klipp droppslangen till lämpliga längder. OBS Rulla av slangen från yttervarvet!
 3. Försegla ändarna genom att vika 7 cm av slangändan 2 gånger och sätt på en hylsa. Hylsan är en 7cm bit av slangen som du trär på den vikta ändan. Se  bild.
 4. Koppla ihop hela systemet, en av  droppslangsänden skall gå till tryckregulatorn. Det är lättare att arbeta med slangen då det är vatten i dem.
  Tryckregulatorn anslutets till trädgårdsslangen via gardenakoppling eller liknande, och vattnet släpps på. Pysandet som hörs är bara en indikering på att bevattningen är påslagen.
  Att droppslangen vrider sig lite vid anslutningen i kopplingen är helt normalt, det kan kompenseras vid isättningen av droppslangen.
 5. Justera slangarna så som du vill ha dem.
 6. När det är riktigt blött där du vill ha droppslangen gör du fåror (5–15 cm djupa) utefter droppslangen och lägger ner slangen i den.
 7. Täck över droppslangen. Man kan även utläggningen av droppslangen täcka den med ny jord.. 

Man kan koppla på mycket slang, vi rekomenderar ej enstaka avstickare längre än 140 meter.

Bevattning

Efter montering och kontroll är allt du behöver göra att öppna och stänga kranen, och det sköts bäst av en timer. Timern styr bevattningen från början av sässongen, även när du är hemma. Växter mår bra av en jämn och regelbunden bevattning..
Droppslangen ger ca 5 liter per timme och meter. Detta gör att du lätt kan räkna ut hur mycket vatten det har gått åt genom att ta det antal meter droppslang du har lagt ut gånger den tid som du har haft bevattningen igång. Börja med en bevattningstid på 15–30 minuter per dag, bevattna dagligen rätt giva. Sätt timern på 15 min per dygn och tycker du det behövs mer bevatten så gå upp till 30 min. Vill du ge ännu mer så ge 2 gånger om dagen med de nämnda tiderna. Du kan inte ansluta spridare eller annat till droppslangen.

Fördelar med nermyllad droppbevattning

 • Du slipper se droppslangen
 • Långsam och konstant bevattning, anpassad till rötternas absorptionsförmåga.
 • Hindrar bildande av vattensamlingar och tillåter andningsluft att nå fram till rötterna.
 • Bevattning på rätt ställe och i rätt mängder ger vattnen endast till plantor, som behöver vatten, och  inte till omgivande gräs och gångar.
 • Betydande besparing av vatten och arbete.
 • Ogräs tas lätt bort för hand efter en bevattning. (OBS! Använd inte skarpa verktyg för att ta bort ogräset, det finns då risk att du skada droppslangen.)
 • Bevattning till rötterna, motverkar uppkomst av svampsjukdomar på stjälkar och blad.
 • Minskar uppkomsten av ogräs, då du ej vattnar på jordytan.
 • Kan användas när som helst på dagen oavsett väder och vind, till och med när man själv arbetar i  trädgården.

Resultat: Friska och välutvecklade plantor även vid besvärliga jord- och klimatförhållanden.

Säker betalning med:

loggor bambora

Villabevattning.se är certiferad av: 

Kontaktuppgifter

Villabevattning.se
Näktergalsvägen 13, SE-272 35 Simrishamn
Tel: +46 (0)705 761 751
E-post:
info@villabevattning.se